Νέα αιματολογική εξέταση διαγιγνώσκει έγκαιρα την καρδιακή προσβολή

Μια νέα αιματολογική εξέταση, αν πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα μίας ώρας, ίσως μπορεί να καταδείξει πολύ έγκαιρα αν κάποιος ασθενής έχει υποστεί καρδιακή προσβολή. Αυτό υποστηρίζει μια νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από Ελβετούς ερευνητές του University Hospital Basel. Σύμφωνα μ’ αυτήν, υπολογίζεται πως ένα ποσοστό περίπου 10% επί του συνόλου των επισκεπτών στα επείγοντα […]